بنام جان لحظه

لحظاتی هستند که صحنه‌هایی از زندگی را مرور می‌کنی… بعد نمی‌دانی که صحنه‌ها را در خواب زندگی کردی یا بیداری… هر چه هست واقعی است و خوش نداری که تلاشی…

سلام مجدد

blog-pic01

سلام چندین سال از آخرین نوشته ام در دل آرام گذشته؛ دلایل بسیار اما غیر موجهی داشته.بی هیچ توضیحی از آن میگذرم. البته با